Foxit PhantomPDF Business

Foxit PhantomPDF Business

Alternatywne rozwiązania PDF, którego szukają firmy - dawny Phantom Suite

Wiele firm potrzebuje czegoś więcej niż tylko tworzenie czy edycja dokumentów PDF. Potrzebują oni także zabezpieczeń, które zapewnią przechowywanie ważnych dokumentów zgodnie z zasadami i procedurami . Muszą także mieć pewność, że certyfikowane dokumenty nie zmienią swojej zawartości bez pozwolenia. Foxit PhantomPDF Business dostarcza gotowe narzędzia PDF dla biznesu poprzez właściwe funkcje ze wsparciem jakiego można oczekiwać w dużych przedsiębiorstwach.

PobierzZakup

Najważniejsze funkcje programu Foxit PhantomPDF Business:

 • Wypełnianie formularzy XFA - architektura XFA (XML Form Architecture) umożliwia wykorzystanie już istniejących formularzy XFA
 • Wysoka wydajność - nawet 3 razy szybsze tworzenie plikoów PDF z ponad 200 różnych formatów i konwersja wielu plikow naraz
 • Tworzenie 1-kliknięciem - tworzenie plików PDF w programach pakietu MS Office 1-kliknięciem myszki
 • Zaawansowany edytor PDF - modyfikowanie zawartości stron w dokumentach, zaznaczanie, wstawianie, zmiana, usuwanie, obracanie, kopiowanie, wklejanie tekstu, obrazów i grafik
 • Konwersja PDF do DOC, tekstu lub obrazów - łatwe współdzielenie zawartości pomiędzy różnymi aplikacjami np. MS Word®
 • Bezpieczeństwo dokumentów - dzięki użyciu hasła, szyfrowaniu i podpiosom cyfrowym
 • Obróbka - całkowite usuwanie widocznych tekstów i obrazów z dokumentów PDF
 • Certyfikowanie dokumentów - określanie jakie zmiany mogą być dokonywane w dokumencie aby plik byl nadal certyfikowany
 • Microsoft® Active Directory® RMS Protector i Policy Manager - rozszerza kontrolę dostępu usługi Microsoft® Active Directory® Rights Management o kontrolę dostępu do plików PDF
 • Projektowanie formularzy - łatwe tworzenie lub konwersja statycznych plików PDF do profesjonalnie wyglądających formularzy z możliwością automatycznego importu danych do formularzy redukując możliwość popełnienia błędu
 • Dodawanie akcji w formularzach - możliwość dodawania akcji w JavaScript w celu lepszego dostosowania formularzy oraz możliwość łączenia się z bazami danych i zarządzania wpisami
 • Rozpoznawanie tekstu OCR - obsługa OCR dzięki której skanowane dokumenty lub bazujące na obrazach mogą być zaznaczalne i przeszukiwalne
 • Zgodność ze standardami - od kiedy produkty firmy Foxit są zgodne ze standardami ISO 32000-1 / PDF 1.7 są także zgodne z innymi produktami np. firmy Adobe®
 • Optymalizator PDF - optymalizacja pozwala na redukcję rozmiaru
 • Wysoka kompresja skanowanych dokumentów
 • Wsparcie telefoniczne i poprzez e-mail - pomoc w razie potrzeby

Mały i szybki

 • Do 3 razy szybsze tworzenie plików PDF w porównaniu do innych narzędzi.
 • Szybkie uruchamianie.

Tworzenie zgodnych ze standardami plików PDF

 • Obsługa ponad 200 różnych typów plików źródłowych.
 • Generowanie plików PDF 1-kliknięciem w pakiecie MS Office.
 • Oszczędność czasu dzięki konwersji wielu plików naraz do 1 pliku wynikowego PDF bądź osobnych plików.
 • Od kiedy produkty firmy Foxit są zgodne ze standardami ISO 32000-1 / PDF 1.7 są zgodne z innymi produktami np. firmy Adobe®.
 • Wsparcie PDF/A.

Obróbka

 • Możliwość całkowitego usuwania tekstu i obrazów z dokumentów PDF w celu ochrony ważnych informacji typu numery kart itp.

Microsoft® Active Directory® Rights Management Service Protector i Policy Manager

 • Rozszerzenie usługi Microsoft® Active Directory® o pliki PDF
 • Możliwość kontroli dostępu do każdego dokumentu PDF

Konwersja PDF do DOC, tekstu lub obrazów

 • Łatwe współdzielenie zawartości pomiędzy różnymi aplikacjami np. MS Word®.

Wypełnianie formularzy XFA

 • Architektura XFA (XML Form Architecture) jest wykorzystywana do wypełniania formularzy z elementami XFA i pozwala na wykorzystywanie już istniejących formularzy XFA.

Zaawansowana edycja

 • Możliwość modyfikacji zawartości stron w dowolnym dokumencie PDF: zaznaczanie, wstawianie, zmiana, usuwanie, obracanie, kopiowanie, wklejanie tekstu, obrazów, grafik i cieni.

Certyfikowanie dokumentów

 • Określanie jakie zmiany mogą być dokonywane w dokumencie aby plik byl nadal certyfikowany.

Wysoka kompresja skanowanych dokumentów

 • Wyższa kompresja oznacza mniejszy rozmiar co ułatwia elektroniczną dystrybucję.

Rozpoznawanie tekstu OCR

 • Konwersja zeskanowanych dokumentów bądź obrazów do zaznaczalnych i przeszukiwalnych plików PDF.

Skanowanie bezpośrednio do PDF

 • Bezpośrednie skanowanie dokumentów, kontraktów, umów i innych dokumentów do formatu PDF.
 • Skanowanie i konwersja w 1 kroku.

Dodawanie nagłówka i stopki

 • Wstawianie numerów stron lub dat, nagłówków, stopek bezpośrednio bez zewnętrznych aplikacji.

Dodawanie znaków wodnych i tła

 • Znaki wodne mogą oznaczać status dokumentu (szkic, gotowy).
 • Tła czynią dokumenty PDF bardziej profesjonalnymi.

Edycja i modyfikowanie zawartości PDF

 • Szybka edycja treści dokumentu i wprowadzanie poprawek bezpośrednio w pliku PDF.
 • Dodawanie treści.

Przegląd dokumentów PDF

 • Dodawanie komentarzy i sugestii zawierających notatki.
 • Zazanczanie, podkreślanie i inne narzędzia do wyróżniania tekstu.
 • Dodawanie znaczników czasu.
 • Łatwe poprawianie pomyłek poprzez anulowanie ostatniej akcji i szybkie przywracanie zmian poprzez Redo i Undo.

Porównywanie dokumentów PDF

 • Zaznaczanie różnic pomiędzy dwoma dokumentami PDF pomaga zidentyfikować co było zmieniane.

Zarządzanie stronami

 • Łatwa zmiana kolejności stron poprzez przeciąganie w panelu miniaturek.
 • Dodawanie, usuwanie i łączenie stron z wielu dokumentów PDF celem stworzenia nowego pliku PDF.
 • Wstawianie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio do pliku PDF.

Projektowanie i wypełnianie formularzy

 • Konwersja formularzy do wersji elektronicznej.
 • Narzędzia do projektowania formularzy czyniące dokumenty interaktywnymi.
 • Tworzenie i zarządzanie polami dla podpisu dzięki czemu użytkowników może podpisać ręcznie dokument.
 • Zbieranie danych o pracownikach, partnerach itp. bez ponoszenia kosztów przepisywania tych danych.
 • Redukcja zużycia papieru.
 • Rozszerzanie procesów związanych z współpracą z klientem, partnerami, konsultantami itp.

Ochrona dokumentów PDF

 • Kontrola dostępu do dokumentów PDF.
 • Ochrona ważnych dokumentów PDF.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa podczas wysyłania i odbierania plików.

Kontrola operacji na plikach PDF

 • Zarządzanie uprawnieniami w plikach PDF takich jak drukowanie, edycja czy kopiowanie treści.

Dodawanie cyfrowych podpisów

 • Możliwość sprawdzenia statusu podpisu cyfrowego przez odbiorcę dokumentu celem wykrycia czy dokumenty był modyfikowany.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez identyfikację.
 • Automatyczne sprawdzanie nieuprawnionej zmiany treści.

Ustawianie informacji o dokumencie

 • Pomaga w archiwizowaniu i wyszukiwanie dokumentów.

Opcjonalna łączność bazodanowa z Windows ODBC

 • Możliwość łączenia się z bazami danych poprzez JavaScript.
 • Możliwość tworzenia skryptów na poziomie dokumentu, które mogą się łączyć z bazą, wstawiać rekordy, aktualizować dane i usuwać wpisy.

Zobacz także

Zrzuty ekranu

Zaawansowany edytor
Zaawansowany edytor
Całkowite usuwanie tekstu
Całkowite usuwanie tekstu
MS Active Directory RMS
MS Active Directory RMS